Hlásenie systému
Z dôvodu Vašej dlhej nečinnosti ste boli odpojený/-á od systému
V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na administrátora systému a nezabudnite do správy pripojiť ID Vašej triedy.
E #331