HELP - fórum
07.06.2024 bruno: je možné sa k tu nahratým foto vôbec ešt... >>
07.06.2024 bruno: ...nerozumiem tomu čo sa tu udialo...potrebo... >>
31.05.2024 Krokodil: Dobry den, projekt spoluziaci.sk som objavil ... >>
Prečítajte si ...

Ako na spolužiakov pre začiatočníkov

Vitajte na serveri Spolužiaci.sk.

Spolužiaci.sk je miesto, kde sa môžu stretávať spolužiaci a kamaráti, ktorí chodili alebo chodia do tej istej triedy. Funguje na princípe tried, ktoré sú v zozname rozdelené podľa okresu, mesta, školy a ročníka. Tu si môžete zdarma vytvoriť priestor pre uchovanie kontaktných informácií Vašich spolužiakov. Tu im možno písať odkazy, organizovať stretávky, alebo sa schádzať priamo tu. Zároveň môžete vystavovať svoje fotografie, dokumenty, robiť ankety medzi spolužiakmi, písať komentáre o jednotlivých spolužiakoch a písať články. Toto všetko so zárukou, že sa k údajom, okrem Vašich spolužiakov, nedostane nikto iný. Nasledujúci článok je stručným návodom, ako sa na Spolužiakoch pohybovať.

Stručný popis úvodnej stránky

 
V záhlaví stránky, celkom vpravo, sa nachádza prihlasovací formulár pre registrovaných užívateľov servera a odkaz, pomocou ktorého je možné sa zaregistrovať.Pri registrácii odporúčame vyplniť o sebe osobné údaje, ktoré sa potom automaticky vložia do Vašej triedy a nemusíte ich zložito vyplňovať znova.
 
Vrchná sekcia úvodnej stránky slúži pre vyhľadávanie spolužiakov, alebo seba samého v prípade, že je už Vaša trieda vytvorená.
Prostredná sekcia umožňuje vyhľadávanie podľa regiónov. V zozname sú uvedené okresy Slovenska.
 
V spodnej sekcii úvodnej stránky sa nachádzajú odkazy na sprievodné články servera Spolužiaci.sk a celkom dolu sa zobrazujú odkazy pre rýchly pohyb na serveri – Hlavná stránka, Help-fórum, Chat, Nápoveda a kontakt na administráciu servera. Odkazy pre rýchly pohyb na serveri sú zobrazené na každej stránke.
 
Vpravo hore sa na úvodnej stránke zobrazuje interaktívna mapa Slovenska, pomocou ktorej môžete kliknutím na územie príslušného kraja vybrať zoznam okresov v danom kraji a ďalším výberom pokračovať do nižších úrovní členenia. Pod mapkou je výberové tlačidlo pre výber aktuálnej verzie projektu Spolužiaci, Odnoklassniki, alebo Euroclassmates v iných krajinách. Pod týmto výberovým tlačidlom sa zobrazujú posledné príspevky sekcií Help-fóra (fórum, v ktorom Vám poradia skúsenejší užívatelia pri práci a orientácii na serveri Spolužiaci.sk), Hľadáme sa (fórum, v ktorom sú uverejňované odkazy užívateľov, ktorí hľadajú svojich spolužiakov – možno práve Vás) a Chatu (voľné diskusné fórum všetkých užívateľov servera Spolužiaci.sk).
 
Po registrácii a prihlásení sa do systému ako registrovaný užívateľ
 
Po registrácii a prihlásení sa do systému pod svojim registračným e-mailom a registračným heslom sa Vám vpravo hore v záhlaví stránky zobrazí Vaše užívateľské meno, ktoré ste si zvolili pri registrácii ako prezývku, vedľa neho počet tried, v ktorých ste členom pod zvolenou registráciou (v prípade, že ste novým užívateľom a pod svojou registráciou nie ste zaradený do žiadnej triedy, zobrazuje sa Vám neaktívny odkaz „0 mojich tried“). Na konci tohto riadka je odkaz na odhlásenie sa zo servera. Pod užívateľským menom, pod čiarou, sú odkazy – na hlavnú stránku triedy, na nastavenia (jazyka stránky a farebného profilu stránky) a odkaz „Môj profil“. Tento odkaz slúži pre úpravu Vašich údajov, ktoré ste zadali pri registrácii, a to nielen informačných, ale aj prihlasovacích – teda aj na zmenu Vášho registračného emailu a zmenu Vami zvoleného hesla.
 
Teraz, keď ste prihlásený ako registrovaný užívateľ, máte široké možnosti pôsobenia na serveri – nielen nájsť svoju triedu, ale v prípade, že nie je vytvorená, môžete ju vytvoriť, pozvať do nej svojich spolužiakov, vytvárať zoznamy spolužiakov, učiteľov, zvoliť si pomocníkov pre správu triedy (priradiť vybraným spolužiakom správcovskú úroveň), pridávať obrázky, články, dokumenty, robiť ankety, zadávať do kalendára udalosti – proste stať sa supersprávcom Vašej triedy. Pre lepšie pochopenie systému a spôsobu spravovania triedy Vám odporúčame prečítať si článok Pre správcov začiatočníkov. V prípade, že je Vaša trieda už vytvorená a ste prihlásený ako registrovaný užívateľ, máte možnosť aktívne sa zapojiť do diania v triede – pridávať obrázky a články, nielen k svojmu profilu v triede, ale aj do zložiek triedy, môžete pristupovať k informáciám o Vašich spolužiakoch, písať o nich komentáre, sledovať udalosti vložené do kalendára, zúčastňovať sa ankiet, alebo len diskutovať so spolužiakmi v diskusii triedy, diskutovať aj so spolužiakmi iných tried ročníka v diskusii ročníka, diskutovať so žiakmi školy v diskusii školy, alebo na chate s ktorýmkoľvek tam prihláseným užívateľom servera.
 
Začínajúcich užívateľov iste napadne množstvo rôznych otázok. Pretože sa však väčšina z nich opakuje, odpovede na ne sme umiestnili do nápovedy.
 
Pokiaľ si aj tak nebudete vedieť rady, navštívte HELP - fórum. Do HELP - fóra môže prispieť každý prihlásený registrovaný užívateľ a je dosť pravdepodobné, že Vám tu nejaký spolužiak (užívateľ systému) poradí.
 
Vyhľadanie Vašej triedy
 
Na hlavnej stránke zadajte do vyhľadávacieho poľa svoje meno a priezvisko, alebo meno a priezvisko niektorého zo spolužiakov. Je to najrýchlejší spôsob zistenia, či už bola Vaša trieda vytvorená. Systém Vám po vyhľadaní vráti zoznam odkazov na triedy (s uvedením školy, mesta, obce, okresu a kraja), ktoré obsahujú zadané meno a priezvisko. Ak ste v tomto zozname našli svoju triedu, stačí kliknúť na odkaz vedúci k nej a ocitnete sa pred jej dverami – stačí už len zadať správnu odpoveď na kontrolnú otázku, uviesť prezývku, pod ktorou budete v triede vystupovať (platí pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásenými registrovanými užívateľmi, pretože prihláseným registrovaným užívateľom systém automaticky vkladá pri vstupe do triedy nimi zvolenú prezývku). Po odoslaní tohto formulára ste vo svojej triede.
 
Ďalším spôsobom vyhľadania triedy je hľadanie pomocou formulára „Rýchle hľadanie podľa obce“. Ak ju systém nájde v zozname, kliknutím na jej odkaz sa dostanete k zoznamu škôl, ďalej k zoznamu ročníkov a kliknutím na ročník ukončenia školy sa dostanete k triedam, ktoré boli v tomto ročníku založené. Podobný spôsob predstavuje vyhľadanie podľa zoznamu okresov uvedeného pod týmto vyhľadávacím formulárom. Kliknutím na zvolený okres sa dostávate na nižšiu úroveň – mesto (obec), kliknutím naň zase na zoznam škôl v meste (obci), ďalej na ročníky ukončenia. Najnižšou úrovňou je zoznam tried v danom ročníku. Podobne môžete vyhľadávať po kliknutí na zvolený kraj v mapke Slovenska, vpravo hore.
 
Nad zoznamom okresov je ešte pole pre vyhľadanie triedy podľa jej ID. ID je identifikačné číslo triedy, ktoré je pre každú triedu jedinečné. Toto číslo trieda získava po vytvorení. Ak poznáte ID triedy, pomocou vyhľadania cez toto pole sa dostanete priamo k nej.
 
V triede
 
V samotnej triede sú nasledovné možnosti:
 
Stránka triedy – pri vstupe do triedy sa na hlavnej stránke triedy zobrazujú aktuality triedy, posledné papieriky na nástenke, posledné fotografie pridané do obrázkov triedy, návštevy v triede a posledné udalosti v triede. Vpravo hore sa zobrazuje zoznam spolužiakov – supersprávca triedy je označený symbolom figúrky, ostatní správcovia ozubeným kolieskom. Zobrazený môže byť aj zoznam učiteľov (ak je vytvorený a jeho zobrazenie zvolené správcom triedy).
 
Vľavo je MENU TRIEDY:
 
Spolužiaci – v rámci tohto odkazu sa zobrazuje zoznam spolužiakov so základnými údajmi. Kliknutím na vybraného spolužiaka sa Vám zobrazia podrobné údaje o spolužiakovi. Pod MENU TRIEDY sa Vám zobrazuje možnosť pridať spolužiaka (len ak máte oprávnenie správcu), možnosť zaslať prostredníctvom systému e-mail buď všetkým spolužiakom, alebo len vybraným, alebo len správcom triedy (funkcia je prístupná len prihláseným registrovaným užívateľom). Ďalšou možnosťou je export už vložených dát o spolužiakoch vo formátoch použiteľných v tabuľkových editoroch (napr. MS Excel).
Pod spomenutými funkciami sú odkazy na zobrazenie zoznamov – adries, telefónnych čísel, emailov, ICQ alebo Skype kontaktov spolužiakov. Prihlásený registrovaný užívateľ má možnosť meniť svoje oficiálne údaje, alebo pridávať ku svojej osobe obrázky a články. Slúžia k tomu odkazy uvedené pod MENU TRIEDY po kliknutí na svoje meno v zozname členov triedy.
 
Učitelia – v rámci tohto odkazu sa zobrazujú možnosti pre učiteľov adekvátne ako pri členoch triedy, vrátane zoznamov.
 
Nástenka – po kliknutí na odkaz „Nástenka“ sa Vám zobrazia papieriky pripichnuté na nástenke Vašimi spolužiakmi a pod MENU TRIEDY sa prihláseným registrovaným užívateľom zobrazuje možnosť pripichnúť nový papierik na nástenku. Papierik vytvoríte v editore zobrazenom uprostred stránky pod ostatnými papierikmi na nástenke. Užívateľ systému môže strhávať len ním pridané papieriky na nástenku – kliknutím na pravý horný roh papierika, a to za predpokladu, že je prihlásený ako registrovaný užívateľ. Správca triedy môže strhnúť ktorýkoľvek papierik.
 
Diskusia triedy – v rámci diskusie nie je prístupný pod MENU TRIEDY žiaden ďalší príkaz, zobrazujú sa len prítomní užívatelia a nastavenie času obnovovania stránky s diskusiou. Uprostred stránky je samotná diskusia a nad ňou je prihláseným registrovaným užívateľom prístupný editor na vytvorenie a vkladanie príspevkov. Príspevky je možné si zoradiť podľa času, alebo ako strom príspevkov. Diskusné príspevky môže zmazať užívateľ len svoje, za predpokladu že je prihlásený ako registrovaný užívateľ – správca triedy môže mazať akékoľvek príspevky. Nad diskusiou triedy vpravo sa zobrazuje, koľko ďalších spolužiakov okrem Vás je prítomných v triede. Kliknutím na tento odkaz sa dostanete k formuláru pre odoslanie súkromného odkazu užívateľovi, ktorého si vyberiete výberovým tlačidlom pred riadkom pre napísanie súkromného odkazu. Dĺžka súkromného odkazu je obmedzená na 1000 znakov. Táto funkcia je tiež prístupná len pre prihlásených registrovaných užívateľov.
 
Diskusia ročníka – ako diskusia triedy. Príspevky ostatných užívateľov môže okrem administrátora systému mazať Supersprávca tej triedy, ktorá bola založená v ročníku ako prvá. V diskusii ročníka nie je možné zasielať súkromné odkazy.
 
Diskusia školy - ako diskusia triedy, príspevky ostatných užívateľov môže okrem administrátora systému mazať Supersprávca tej triedy, ktorá bola založená v škole ako prvá. V diskusii školy nie je možné zasielať súkromné odkazy.
 
Obrázky – po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazia fotografie uložené v triede a prípadne zložky, v ktorých sú uložené ďalšie fotografie. Pre prihlásených registrovaných užívateľov sa použitím tohto odkazu zobrazia pod MENU TRIEDY možnosti pridania fotografie na stránku triedy z lokálneho disku, možnosť importu fotogalérie z webovej stránky (po zadaní url odkazu na webovú fotogalériu dôjde k nahraniu fotogalérie na stránku Vašej triedy), možnosť vytvoriť novú zložku pre fotografie – pre ľahšiu orientáciu vo fotografiách z jednotlivých udalostí, či ročníkov. Uvedené možnosti práce s obrázkami máte aj vo svojej zložke po kliknutí na svoje meno v zozname členov. V obrázkoch triedy môže mazať a upravovať obrázky len správca triedy a prihlásený registrovaný užívateľ len tie, ktoré tam pridal on.

Videogaléria v rámci tejto sekcie si môžete prezrieť videá pridané Vašimi spolužiakmi. Prihlásení registrovaní užívatelia môžu pridávať a upravovať svoje videá (odkaz "Pridať video" po kliknutí na "Videogalériu"). 

Články – v rámci tejto sekcie si môžete prečítať články pridané Vašimi spolužiakmi. Prihlásení registrovaní užívatelia môžu pridávať a upravovať svoje články (odkaz „Nový článok“). Pridať článok ku svojim údajom máte možnosť po kliknutí na svoje meno v zozname členov.
 
Dokumenty – po kliknutí na odkaz „Dokumenty“ máte možnosť prezerať a sťahovať uložené dokumenty v triede a prihlásení registrovaní užívatelia môžu aj pridávať dokumenty do triedy, mazať nimi pridané dokumenty a vytvárať zložky pre dokumenty.
 
Kalendár – v kalendári si môžete prezerať vložené udalosti a môžete sa nechať na ne upozorniť emailovou notifikáciou. Môžete si prípadne nechať urobiť výpis akcií za Vami stanovený časový úsek.
 
Odhlásiť sa z triedy – táto funkcia sa v MENU TRIEDY zobrazuje užívateľovi, ktorý nevstúpil do triedy ako prihlásený registrovaný užívateľ.
 
Pod MENU TRIEDY sa môžu zobrazovať ankety. V prípade, že práve nejaká prebieha, majú možnosť hlasovať v nej aj užívatelia, ktorí nie sú prihlásení ako registrovaní užívatelia.
 
Pre správcov triedy sa v MENU TRIEDY zobrazujú ďalšie možnosti a odkazy. Viac sa dočítate v článku Pre správcov začiatočníkov.

 
Prácu so serverom si môžete vyskúšať v ukážkovej triede. Ide o pokusnú triedu, v ktorej získate celkom jasnú predstavu o službách a funkciách servera Spolužiaci.sk. ID tejto fiktívnej triedy je sk27595. Napíšte túto hodnotu do kolónky pre rýchle prihlásenie.
 
V prípade nejakého problému týkajúceho sa našej služby, obráťte sa, prosím, na administrátora systému
 
Prajeme Vám veľa krásnych zážitkov so Spolužiakmi.